1. Predstavenie portálu

2. Osoby povinné verejne obstarávať

3. Princípy verejného obstarávania

4. Pred začatím obstarávania

5. Predpokladaná hodnota zákazky

6. Určenie vhodného postupu obstarávania

7. Súťažné podklady a prípravné trhové konzultácie

8. Zmluva o verejnom obstarávaní

9. Pravidlá zmeny zmluvy po jej uzatvorení

10. Revízne postupy vo verejenom obstarávaní