PORTÁL PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Portál pre všetkých, ktorí majú záujem a potrebu získať informácie o procese verejného obstarávania.

Informácie pre vás

Verejné obstarávanie

je často vnímané ako komplikovaný a odborne náročný  proces. Takýto pohľad nie je celkom bezdôvodný, keďže právna úprava verejného obstarávania a jej aplikácia je z rôznych dôvodov naozaj pomerne zložitá.

Portál pre verejné obstarávanie

Slúži všetkým, ktorí majú záujem a potrebu získať informácie o procese verejného obstarávania, jeho právnej úprave, príprave ponúk, či iných otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním.

Zorientujte sa

Aby sme vám pomohli zorientovať sa v týchto témach, spojili sme pre Vás tím skúsených odborníkov, ktorí majú za sebou roky praktických poznatkov a množstvo zrealizovaných verejných obstarávaní.

Videoprezentácie

Títo odborníci pre Vás pripravili seriál krátkych videoprezentácií k vybraným témam verejného obstarávania.

Diskusie

Zároveň, keďže PORTALVO.SK je iniciatívou  odborníkov na procesy verejného obstarávanie,  veríme, že ich vedomosti a skúsenosti Vám budú nápomocné aj v časti diskusného fóra nášho portálu.

Video prezentácie

V tejto sekcii nájdete videoprezentácie zoradené podľa jednotlivých okruhov verejného obstarávania. V jednotlivých videách sa dozviete viac o nasledovných témach:

  1. Osoby povinné verejne obstarávať a výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní
  2. Princípy verejného obstarávania
  3. Pred začatím verejného obstarávania
  4. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
  5. Určenie vhodného postupu obstarávania
  6. Súťažné podklady a prípravné trhové konzultácie
  7. Uzavretie zmluvy a podmienky zmeny zmluvy
  8. Revízne postupy vo verejnom obstarávaní
  9. Právna zodpovednosť vo verejnom obstarávaní

Partneri portálu o verejnom obstarávaní

Máte ďalšie otázky?

DISKUSIA

PORTALVO.SK prináša možnosť diskutovať na akékoľvek témy v oblasti verejného obstarávania či o zaujímavých praktických prípadoch týkajúcich sa konkrétnych verejných obstarávaní.